Volg ons op &

5 JAAR HEL IN DE GEMEENTE BRONCKHORST

Het gezin is nog altijd de hoeksteen van de samenleving. Helaas kreeg ons gezin er flink van langs de afgelopen jaren. In 2011 kwamen mijn man en ik er achter dat er een aantal grote belangen spelen rondom onze woning en de bijbehorende grond. Onze woning is al 4 generaties in bezit van mijn familie. Mijn overgrootvader, opa en mijn vader hebben hier altijd gewerkt en geleefd. Ook mijn kinderen zijn hier geboren en zolang wij hier wonen hebben wij gewerkt aan een rustig bestaan voor ons gezin.

 

Maar niets leek meer mogelijk toen het bedrijf van mijn man onder vuur kwam te liggen. We begonnen wekelijks klanten te verliezen, zonder dat we enige reden konden verzinnen. We raakten als gezin meer en meer geïsoleerd van het dorp en zaken doen werd bijna onmogelijk. Het was een bittere pil om er achter te komen dat er bewust werk van werd gemaakt om onze woon-en leefomgeving te ontwrichten.

Omdat we zowel emotioneel als financieel steeds meer schade op liepen zijn we bij alle mogelijke partijen gaan aankloppen voor hulp. Maar nergens kregen we hulp. De ontdekkingen die we toen deden waren alleen nog maar moeilijker om te geloven.

Na lang onderzoek kwamen we uiteindelijk achter de waarheid en wat er nu werkelijk speelde. Vooral de belangen van diverse partijen onderling. Echter was er maar een persoon die aan de touwtjes trok en als invloedrijk zakenman verschillende mensen al lange tijd gebruikte om zijn doel te bereiken. Zijn "hobby" als schapenfokker heeft dan ook zulke enorme vormen aangenomen dat onze woning met grond inmiddels helemaal is ingesloten. Op onderstaande foto is dit duidelijk te zien. Naast het feit dat hij het voor elkaar kreeg om een enorme schapenstal te bouwen tegen beschermd natuurgebied is de bouw van een 2e stal ook reeds een feit. Wanneer je je diensten aanbiedt bij de gemeente Bronckhorst en participeert in de sloop van andere gebouwen elders, is het kennelijk over en weer zo geregeld.

Op zeer geraffineerde wijze weet hij met zijn mooie praatjes en geld mensen voor hem aan het werk te zetten. Als shirt sponsor van voetbalclub De Graafschap en sponsor van shirts van de lokale junior voetbaltalentjes van HC-03 uit Drempt en andere kleine doelen weet deze wolf in schaapskleren zich zo "populariteit" te verwerven. Bij de HC-03 heeft hij ook handige connecties. Zoals bijvoorbeeld een, naar onze mening, foute makelaar uit Doetinchem Bernd Beekman, die daar als trainer loopt. Onder het genot van een pilsje kun je gemakkelijk informatie doorspelen. Zelfs tot in onze eigen familie toe heeft hij enorme schade aan weten te richten met zijn gladde praatjes. Er werden verhalen gecreëerd waar iedereen zich eenzijdig door liet leiden. Iemand met "aanzien" (geld dus) geloofd men kennelijk sneller. Dit terwijl ons niets werd gevraagd. Dan wordt het moeilijk om achter de waarheid te komen, laat staan om je te kunnen verdedigen. Inmiddels zien mijn man en ik deze man niet anders als een gek met (te)veel geld. Dat is ook het enige wat hij bezit. Naastenliefde probeert hij te kopen. Want iemand die probeert een gezin te verjagen voor eigen "woongenot" kun je niet rekenen tot de groep mensen met een gezond verstand. Laat staan een geweten. Geld is dan ook zijn enige macht. Zijn doel was ons ons huis en onze grond te ontnemen. Zelfs lokale overheid heeft medewerking verleend door samen met voormalige burgemeester Aalderink dit te willen bewerkstelligen. Allemaal zijn ze er direct of indirect in meegegaan of zelfs bij betrokken. Een aantal personen hebben er groot financieel voordeel bij gehad of dachten dit te kunnen behalen. Een soort handje klap maar wel met een hoop stront er tussen. Gemeente Bronckhorst heeft helaas op het gemeentehuis nog teveel oude vriendjes zitten die het maar al te goed kunnen vinden met elkaar.
 


De Graafschap degradeerd en vervolgens durft deze shirt sponsor op twitter dit soort verwijten te plaatsen richting de KNVB. Leuk bedacht, maar ga eerst maar eens je eigen zakelijke "tuintje" wieden.Alle grond rondom onze woning wordt opgekocht door dezelfde koffieboer. Zoals je kunt zien op de foto hieronder zijn alle rode vlakken grond reeds in zijn bezit. Het gele gedeelte is (deels) gefinancierd door deze invloedrijke ondernemer, de mensen die daar nu wonen zijn er mogelijk bij betrokken en in ieder geval bewust aangetrokken door de koper van alle grond. Ze konden namelijk de aankoop van de woning en grond zelf niet financieren. Of ze zelf weten wat hun straks boven het hoofd hangt betwijfelen we. Straks moeten ook zij natuurlijk weer vertrekken als de koffieboer het plat wil gooien en zijn doel heeft bereikt. Samen met de Makelaars van Bronckhorst en Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen hebben ze dit schaamteloos kunnen realiseren. Hij had gehoopt op een heerlijk vrij uitzicht over zijn landgoedje. Alleen zover zal het niet komen. Het groene stukje is ons eigendom. Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Meer dan 3 voetbalvelden groot heeft deze man nu in zijn bezit! En zoals een getuige onlangs heeft verklaard zal hij er alles aan doen om ook onze grond en woning in zijn bezit te krijgen.

Wat is de omvang eigenlijk van de "hobby" van de koffieboer alias de schapenfokker:

De uitgaven van de koffieboer van de afgelopen jaren voor zijn uit de kluiten gewassen hobby zijn inmiddels redelijk inzichtelijk te maken. Wanneer we afgegaan op de cijfers die door betrouwbare organisaties aan ons zijn verstrekt komen we op een voorzichtige schatting zoals hieronder weergegeven.

Investeringen gemaakt m.b.t. het houden van zijn hobby schapen:
 
Aankoop grond links van zijn woning 050.000,00
Aankoop grond rechts van zijn woning € 126.000,00
Aankoop grond voor onze woning 030.000,00
Kosten omheining totaal minimaal 020.000,00
Kosten bouw schapenstal 1 075.000,00
Kosten financiering huis van de "buren" ( of een deel daarvan) € 250.000,00
Kosten voor de sloop stallen voor gemeente in ruil voor. ( dealtje klik hier )
Buitengebied; Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle.
€   onbekend
Kosten bouw schapenstal 2 020.000,00
   
Kosten landbouw apparatuur :  
Compacte Tractor met voorlader 020.000,00
Maaier voor achter de tractor 2e hands 001.000,00
Platte wagen voor achter de tractor 2e hands 001.000,00
Mest wagen voor achter de tractor 2e hands 001.000,00
John Deere Type Gator ( zwaar werk en om mee rond te rijden over zijn "landgoedje" ) 010.000,00
Diverse landbouw middelen ( voerbakken, voerrekken etc. ) 010.000,00
   

TOTAAL AAN INVESTERINGEN  MINIMAAL    

€ 615.000,00

En dan hebben we het nog niet eens over de aankoop van de grond van mijn vader van minimaal € 200.000,00 en de bouw van zijn nieuwe landhuis. Lijkt ons dat we al met al wel richting 1 miljoen gaan!

Doorlopende kosten voor de schapen:
Een schaap kost zo’n € 150,00 euro per jaar. 50 stuks kosten minimaal € 8.250,00 per jaar. Vermoedelijk lopen er al veel meer. Overige kosten gas / water / licht € 6.000 per jaar. Rond dit geheel naar beneden af tot € 12.000,00 per jaar voor 50 schapen.

Uit de verkoop van bovenstaand aantal schapen kunnen deze investeringen nooit gefinancierd worden, laat staan terug verdiend worden. Echter blijkt, zult u later lezen, dat hij maar een maximum van 10 schapen mag houden.
€ 615.000,00 investeren voor 10 schapen? Uit vertrouwelijke bron blijkt ook nog eens dat deze koffieboer subsidies aanvraagt bij het rijk voor zijn “hobby”. Wanneer onze woning  verdwijnt is het houden van zo´n grote veestapel waarschijnlijk wel mogelijk. Nadat hij de ambtenaar van handhaving om de tuin had geleid ging hij vlug een vergunning aanvragen voor het houden van 39 schapen. De ambtenaar die is komen controleren is een hele andere voorstelling geschetst van de werkelijkheid. Opmerkelijk dat na aankondiging van het bezoek van deze ambtenaar er maar 10 schapen overblijven van de 50 die er gemiddeld altijd stonden. Heeft iemand bij de gemeente Bronckhorst hem vooraf ingelicht of is de schapenfokker helderziend?

Uit alles blijkt dat de koffieboer meer wil en ook meer zal moeten als hij de investeringen en lopende kosten eruit moet halen over de komende jaren. Daarvoor moet je ook wat stroop smeren her en der. Bijvoorbeeld bij de gemeente Bronckhorst.
 

Uit een video opname die door de schapenfokker is geplaatst blijkt overduidelijk dat er meer dan 10 schapen rondlopen. Ook dat hij ze te koop aanbiedt terwijl hij meldt bij de toezichthouder dit niet te doen en het alleen maar een hobby is.

Ook verkoopt hij al 7 jaar op Marktplaats en via andere kanalen en is er sprake van import en verkoop.
Al deze zaken werden natuurlijk niet gemeld bij de ambtenaar van handhaving van gemeente Bronckhorst.

En inderdaad blijkt ook dat een aantal medewerkers van de gemeente zijn betrokken bij de vieze spelletjes die nu al meer dan 5 jaar voortduren. Zo verklaart de gemeente pas in december 2015 ( meer dan 3 jaar later ) dat zij "op eigen initiatief" de bestemming van een van deze stukken grond hebben omgezet, eind juni 2012, van woonbestemming naar landbouwbestemming. 28 juni 2012 is dit geweest.

Op dit specifieke stuk grond rust een voorkeursrecht voor ons. Toevallig heeft de gemeente dit tot op de cm omgezet op "eigen initiatief". Vervolgens wordt alles op alles gezet zodat wij het maar niet kunnen aankopen. En het is ons alleen aangeboden als woonbestemming. Makelaar Bert Lebbink van de Makelaars van Bronckhorst weet nog voor de gemeente samen met de koper (de invloedrijke zakenman) dan al dat het een landbouwbestemming zal krijgen. Hoe is dat mogelijk? Begin mei 2012 (6 weken eerder dan dat de gemeente op "eigen initiatief" het omzet) is het koopcontract al getekend. Als eerste door de koper (de invloedrijke zakenman) en een week later pas door de verkoper. Hier heeft de koper (de invloedrijke zakenman) al duidelijk de regie in handen de aanvraag voor deze wijziging komt gewoon ook van hem. De gemeente liegt dus gewoon!. Precies dit stuk grond wordt dan al als landbouwgrond verkocht, dus voor de bestemming waarvoor de gemeente "op eigen initiatief" zou hebben gekozen. Zie onderstaande documenten en let daarbij op de data. En € 56.000, euro voor zo'n klein stukje landbouwgrond is wel heel erg veel geld. Maar daar kom ik later op terug in ons verhaal.


Bij het stellen van vragen begrijpt de gemeente de vragen niet, verwijst ons door naar hele andere stukken die niets met deze specifieke bestemming te maken hebben en hebben zij al "alle vragen" beantwoord aan ons. Ook vragen die nieuw zijn en pas achteraf gesteld (konden) worden. Rest ons de verklaring van Dhr. Lebbink, die zich voordoet als DE makelaar van deze gemeente in de Achterhoek. De beste man heeft kennelijk een gave en had reeds visioenen over besluiten die in de toekomst lagen. Hij wist nog eerder dan de gemeente zelf dat het perceel landbouwgrond zou worden. De ambtenaar in kwestie (Dhr. Roerdink) die deze zaak in behandeling heeft genomen vertelde ons niets met deze zaak te maken hebben gehad. Het was allemaal van ver voor zijn tijd. Dit terwijl hij er in een email (zoals boven afgebeeld) wel alles van weet. Kennelijk was een gelijknamige tweelingbroer al die tijd met dezelfde handtekening en naam wel bezig met deze plannen. Voor ons bleef alles zo helder als koffiedik.

Maar ook bij Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen uit Doetinchem wist men al eerder dat de grond landbouwbestemming zou worden. Meer dan een week voordat de gemeente het op "eigen initiatief" heeft omgezet. Zie het schrijven hieronder. Is het niet de taak van een Notaris om dit goed te controleren en daarbij vooral een onafhankelijke positie in te nemen?

Dankzij het "op eigen initiatief" van de gemeente en de medewerking van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen is de koffieboer stal nummer 2 aan het bouwen op het stuk grond waar een voorkeursrecht van koop zit.

2 Notarissen uit Doetinchem van hetzelfde kantoor blijken het spelletje mee te spelen. Een Notaris heeft de aktes opgesteld en zit eveneens bij de businessclub van De Graafschap. En zijn collega knoeit met de aktes, ondanks dat er vooraf duidelijk afstandsverklaringen worden gemaakt over en weer, zodat wij als partij alleen worden benadeeld. (zie het bewijs hieronder) Het kantoor zit al jarenlang geworteld in de Achterhoek. Zo ook de corruptie naar onze mening. En wanneer een kantoorgenoot met andere zakenrelaties bij de Graafschap in het bestuur zit dan moet je ook D'ran.

VOOR HET TEKENEN VAN DE AKTE HAASTTE DE NOTARIS ZICH NAAR EEN ANDERE KAMER WAAR DE WEDERPARTIJ ZAT.
De notaris wist niet dat mijn man vooraf een foto van de akte op tafel had gemaakt toen hij de wederpartij ging verwelkomen.NA HET TEKENEN VAN DE AKTE DOOR DE WEDERPARTIJ KWAM DE NOTARIS
TERUG MET DE ANDERE AKTE DIE ER ALS VOLGT UITZAG.

Na het inschakelen van een particulier recherchebureau werden onze vermoedens bevestigd.

Uiteindelijk bleek het dus veel meer te zijn dan een eenvoudig geschil tussen buurtjes. Hoe goed de pogingen ook zijn geweest om dit uit te spelen als een "familie probleem", de waarheid is er toch uitgekomen. Tot 2 keer toe is er ingebroken in onze woning. Alleen boekhouding en andere belangrijke documenten zijn gestolen, verder niets. Vreemd genoeg doken die documenten later weer op bij Leeman Verheijden Huntjens Advocaten (uit Rotterdam) van de medeplichtigen. Advocaat Mr. Bouwe Bos van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten heeft gevraagd om een advies rapport bij een financieel adviseur uit Varsseveld. Zo zijn ook nog eens illegaal onze BKR gegevens opgevraagd door dezelfde financieel adviseur. Ook heeft Mr. Bouwe Bos gevraagd aan de financieel adviseur om deze gegevens in het adviesrapport op te nemen. Daarvoor is de financieel adviseur betaald door het kantoor van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten. De financieel adviseur had er alle belang bij om dit te doen omdat hij de hypotheek en financiering voor de wederpartij heeft geregeld en natuurlijk ook weer in het voordeel van de invloedrijke zakenman die deze hypotheek ging financieren omdat men dit zelf niet kon betalen. Op de woning naast ons zat namelijk ook een voorkeursrecht voor ons. Vriendjes onder elkaar. Want Mr. Bouwe Bos is weer een vriend van de gefinancierde kopers van de woning. Zowel de WestlandUtrecht Bank als het KIFID reageerden afkeurend op het handelen van financieel adviseur Andre van Schilt. Zo gemakkelijk zijn gegevens dus kennelijk op te vragen voor een advocaat. Als u uw vriendjes maar heeft. De Raad van Discipline vond het allemaal niet zo schadelijk. Ach wanneer je door rood rijdt, en je geen ongelukken veroorzaakt, dan zal de politie je vast ook geen boete geven? Zo is het ook met uw privacy gesteld volgens De Raad van Discipline. De raad vindt overigens wel dat nu alleen de financieel adviseur alle schuld toekomt. Mr. Bouwe Bos, de vriend van de kopers van de woning, gaat vrij uit. En de financieel adviseur had es nicht gewüsst. Terwijl hij in paniek Mr. Bouwe Bos in Rotterdam mailt met de vraag wat gaan we er aan doen??

 

Mr. Bouwe Bos heeft geprobeerd met zijn, naar onze mening, vieze spelletjes meerdere malen beslag te leggen op onze woning. Mijn ouders hadden een achtergestelde hypotheek op onze woning, welke officieel weggeschonken had moeten worden aan mij als enige dochter. De hoogte van deze "papieren" hypotheek was € 35.000,- . Wanneer je dit bedrag verrekend met de aankoop van het bewuste perceel landbouwgrond zoals eerder omschreven in ons verhaal kom je precies aan een reële marktwaarde voor dit perceel. Namelijk € 56.000,00 - € 35.000,00 = € 24.000,00. Toeval?
Zo speelt men dus de spelletjes onderling. Echter heeft de rechter in april 2016 via een proces verbaal laten vastleggen dat de € 35.000,00 alsnog weggeschonken moest worden. Een overwinning voor ons en strop voor de werkelijke tegenpartij. En dat was naar onze mening niet de verkoper.

Door het bedrijf van mijn man kapot te maken en smaad en laster te verspreiden was de doelstelling om het huis uiteindelijk in de executie te krijgen. Ook dit is niet gelukt. Van het afbellen en bezoeken van klanten, stelen van post tot zelfs contact opnemen met onze boekhouder, werkelijk alles is geprobeerd om schade aan te richten. Hiervan is veel bewijs en zijn veel verklaringen. Daar kan niemand meer omheen.

De doelstelling is dus geweest om ons huis goedkoop in handen te krijgen en vervolgens af te breken. Dit komt het beste uit voor deze "belangrijke" ondernemer en de gemeente. Waarom zou de gemeente hem anders helpen? Hij heeft dan straks “vrij uitzicht” en de gemeente kan ergens anders weer gaan bouwen omdat er restricties gelden in het gebied waar wij nu leven. Dit i.v.m. beschermd natuurgebied en beperkingen van de bouw van nieuwe huizen. In 2015 hebben wij deze foto genomen van dit bord waarop ons huisnummer (9) en dat van de buren (11) al niet meer staan vermeld.Om hun doel te bereiken heeft men lang gewacht en gespreid toegeslagen. Dan valt het namelijk niet op en ligt het in hun ogen vanzelf aan de familie dat het niet goed gaat.

Hoe heeft men zo lang ongemerkt deze schade kunnen aanrichten? En in een land als Nederland waar je verwacht dat mensen gelijk worden behandeld? De lokale overheid heeft vanaf het begin deze invloedrijke zakenman de hand boven het hoofd gehouden. Wat doe je anders als je ambassadeur bent van het bedrijf van deze invloedrijke zakenman? Dat het geen zuivere koffie is, is naar onze mening allang duidelijk. Men heeft hem zelfs beschermd door mee te gaan in het ondersteunen van zijn laster campagne naar ons als gezin toe. Dit is zelfs doorgegaan tot aan de school van onze kinderen. Waar we ook aanklopten voor hulp, alle deuren werden dicht gegooid en bleven dicht. We werden afgespiegeld als “moeilijke familie”. Van maatschappelijk werk is nooit sprake geweest, noch enige andere hulp. Ook een e-mail van onze vertrouwensarts, aan het OM in Arnhem en Burgemeester Aalderink, in november 2013 werd niets mee gedaan.

Sterker nog, Burgmeester Aalderink beschuldigde ons ervan zelfs notarissen en makelaars aan te klagen. Na zijn contact met diverse, door ons genoemde partijen, vond hij dat we maar eens naar ons zelf moesten gaan kijken. Onderofficier van Justitie Pamela Guldie vond in 2012 dat we gewoon een keertje thee moesten gaan drinken bij de buren. Alles is op alles gezet om ons hier volledig weg te saneren. Ik gebruik het woord saneren, want zelfs verhuizen werd niet mogelijk gemaakt. We moesten gewoon kapot.

Het hoofd van het lokale politie korps en de voormalige burgemeester Aalderink noemden ons moeilijke mensen. Alleen wij hadden problemen met instanties volgens hen. Dat mijn man vervelend zou zijn is zelfs door de korpschef vastgelegd waardoor andere politie ambtenaren al gelijk beïnvloed werden. Het hoofd van het lokale politie korps (Selçuk Durmaz) heeft goed geluisterd naar de voormalige burgemeester, zoveel is duidelijk!

De voormalige wijkagent, Hans de Voer (zit nu in Wehl) heeft ook een handje meegeholpen en is nog nooit langsgekomen om maar überhaupt polshoogte te nemen. Een agent die wel polshoogte kwam nemen had de mededeling voor ons dat we maar op moesten rotten als we niet met de buren konden opschieten. Het hoofd van het lokale politie korps heeft ons ook gemeld dat waar we ook mee zouden komen, dat niemand van de politie vragen zou gaan stellen, waar dan ook! Ook hier worden de instructies van voormalige burgemeester Aalderink goed opgevolgd. Wij moesten van weer een andere gebiedsambtenaar (mevrouw Wissink) horen dat het niet de bedoeling was om ons zomaar met twee kleine kindjes op straat te zetten en vooral moesten we weten dat de burgemeester een hele lieve man was, terwijl ze ons dossier voor onze neus verscheurde.

Maar na de poging van de gebiedsambtenaar (mevrouw Wissink) om ons onder druk te zetten met de gemeentebelasting komt medewerker Gerard Wegdam van Gemeente Belasting Twente met weer een nieuwe poging. Ruim 4 jaar lang verzoeken wij om openheid m.b.t. eventuele kwijtschelding of een regeling voor de gemeentebelasting gezien alle problemen die maar niet worden onderzocht. Gemeente Bronckhorst gooit opnieuw de gemeentebelasting in de strijd om ons gezin weg te treiteren en onder druk te zetten. Nadat het Jeanne Wissink niet is gelukt probeert men het dus weer opnieuw. Reeds 4 jaar vragen wij om oplossingen en reeds 4 jaar lang geen antwoorden. Volgens Dhr. Wegdam is er op 25 november 2016 aan ons een beslissing verzonden betreft de kwijtschelding. Men sjoemelt met de WOZ waarde en stelt deze maar niet bij ondanks herhaaldelijk verzoek. Uit een taxatie van 2016 blijkt dat deze namelijk veel te hoog is. Gerard Wegdam meldt op 9 februari 2017 pas dat wij die brieven zouden hebben ontvangen. Deze post is nooit ontvangen en hierover liegt Gerard Wegdam gewoon. Op 19 december 2016 ( bijna een maand later ) is de aanvraag echter nog in behandeling volgens diezelfde Gerard Wegdam van GBTwente. Zoals de gemeente dit vaker doet is het dan voor ons niet meer mogelijk om binnen 10 dagen na dagtekening van deze zogenaamde beslissingen bezwaar aan te tekenen. Zo manipuleert men dus hun eigen belangen bij gemeente Bronckhorst. De druk voor de gemeentebelasting werd overigens opgevoerd toen ook de eis kwam, op 2 februari 2017 ( een paar dagen eerder ), dat we onze advocaat buiten spel moesten zetten. Anders kwam er geen hulp van de gemeente Bronckhorst! ( zie  ook  de facebook melding )  Zo gaat de gemeente Bronckhorst dus te werk! Zie ook onderstaand bewijs en let daarbij op de data!

Zoals u heeft kunnen lezen is er ondanks een onderzoek van een onafhankelijk recherchebureau, overleg met onze vertrouwensarts en zijn melding, door de gemeente en de politie niets gedaan. De rechercheur die dit onderzoek heeft gedaan drong er ook op aan dat de politie of de gemeente met hem in gesprek zouden gaan maar men deed niets. Tot op heden (2016) is er geen contact opgenomen met het recherchebureau.

Op onderstaande e-mail van mijn man kwam de volgende reactie van de gemeente. En zo hebben we wel meer intimidaties moeten ondergaan.

Reeds eerder, op 25 september 2012 is mijn man op bezoek gegaan bij de voormalige burgemeester omdat ons leven ondragelijk was. De mensen die betrokken waren bleven aanhoudend problemen voor ons veroorzaken. Er kwam geen eind aan de terreur. De lokale overheid is toen begonnen, met opzet, ons alleen maar verder in de problemen te storten. Nauwelijks hulpverlening, eigenlijk helemaal geen hulpverlening, en pogingen om ons in de bijstand te drukken werden ondernomen. En op het moment dat de vader van mijn man kwam te overlijden werd diezelfde dag nog de voorlopige voorziening stopgezet op advies van ondernemersadviseur Edwin Lahuis van het ROZ Twente, ingehuurd door de gemeente. Wel condoleerde hij mijn man nog even netjes. Hij had er "alle begrip" voor. Deze man heeft nog nooit een persoonlijk gesprek gevoerd met ons, maar wist wel te oordelen. Verspreidt zelfs leugens bij de rechtbank door telefoongesprekken te verzinnen die hij met ons zou hebben gevoerd. Echter bij de rechtbank is mijnheer zelf niet aanwezig. Diezelfde ondernemersadviseur meldde ook bij de gemeente dat er geen omstandigheden waren rondom onze woning waardoor het zo slecht met ons ging. Hij had daar geen verklaring voor. Dit terwijl alle aangiften en bewijzen bij hem op het bureau lagen. Tot op de dag van vandaag komt er geen enkele reactie op onze vragen waarom hij zo heeft gehandeld. Sterker nog, hij laat een collega zijn mobiel opnemen om maar niet geconfronteerd te worden met zijn daden. Een laffe man die vroeg of laat toch voor de rechter zal moeten verschijnen.

In 2015 kwamen we er pas achter dat burgemeester Aalderink, en dan spreken we ook over de "lieve" burgemeester, zijn handtekening onder de plannen voor het wijzigen van de bestemming al had gezet nog voordat mijn man een bezoek aan hem had gebracht. Hij wist dus heel goed wat er speelde! Inmiddels blijkt dat onze buurman al geruime tijd samen met de gemeente de regels overtreed. Verzoek tot handhaving is inmiddels ingediend. Maar zoals eerder omschreven leidt onze hoofdrolspeler ook die ambtenaren om de tuin.

Rondom onze woning worden dus steeds meer schapen gehouden door de koffieboer.  De schapen zorgen voor geluidsoverlast en stankoverlast bij (en in) de woning van ons. Het woon- en leefmilieu van ons wordt behoorlijk aangetast door de aanwezigheid van meer dan 52 schapen.

Dit is in strijd met het bestemmingsplan en met het Activiteitenbesluit.

In de regels van het bestemmingsplan Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 ( voor iedereen op te vragen online ).. staat in artikel 5.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving
De voor Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woondoeleinden;
b. bed & breakfast;
c. in combinatie met het wonen recreatieve voorzieningen, uitsluitend na verlening van omgevingsvergunning als opgenomen in 5.5.1 en 5.5.2; één en ander met bijbehorende voorzieningen.

Het houden van schapen bedrijfsmatig dan wel hobbymatig blijkt dus niet eens toegestaan. Evenals het opslaan van mest en dergelijke.

Landbouwhuisdieren houden valt onder paragraaf 3.5.8 van Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.8 van de Activiteitenregeling.

Artikel 3.111 Activiteitenbesluit Milieubeheer

1 artikelen 3.112 tot en met 3.129 zijn van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren.

2 De artikelen 3.112 tot en met 3.126 zijn niet van toepassing op inrichtingen waar minder dan 10 schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren worden gehouden.

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. Het handhavend optreden staat juist in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Niet voor niks is in het bestemmingsplan bepaald dat er sprake is van alleen wonen. En dat bij het bedrijfsmatig houden van schapen het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Gelet op de soort van overlast alsmede het feit dat genoemde kwestie althans de gevolgen daarvan al in deze gemeente bekend is of bekend hadden kunnen zijn is handhaving de enige optie.

We zijn volledig het vertrouwen verloren in de lokale overheid en politie. Want men doet hier wat men zelf wil. Ons leven was de afgelopen jaren een hel. Een hel die bewust werd gecreëerd rondom ons heen. Een hel voor een paar schapen en een fokker (de koffieboer) die kennelijk meer rechten heeft dan welke andere inwoner in ons dorp ook. 52 schapen is dus teveel, de gemeente heeft heel lang de andere kant uitgekeken.

De rechter heeft recentelijk een proces-verbaal opgemaakt tijdens een zitting in april 2016. Daar is uiteindelijk bepaald dat een aantal mensen niet langer met ons in contact mogen komen, niet meer bij onze kinderen in de buurt mogen komen en ook niet meer in contact mogen komen met onze klanten. Tevens is er een verbod opgelegd tot het verspreiden van smaad en laster. Eindelijk dus erkenning voor alle terreur die nu voor een deel is gestopt. En eindelijk is een belangrijke schakel volledig buitenspel gezet, de verkoper van de woning en grond die zich ook heeft laten leiden door geld en persoonlijke belangen.

Men heeft alles op alles gezet om ons financieel en emotioneel naar de afgrond te duwen.

Meer en meer bewijs komt op tafel. Locale corruptie, vriendjespolitiek en misdaden hebben nu lang genoeg ons leven gedomineerd. Wij hebben er daarom voor gekozen om nu ons verhaal openbaar te maken via deze site en meerdere sites. Daarmee willen we ook onze veiligheid garanderen. En om duidelijk te maken dat wat ons is overkomen nooit meer mag gebeuren, waar dan ook. Wanneer geld en persoonlijke wensen van een enkeling meer invloed heeft dan de rechten van een gezin dan gaat het de verkeerde kant uit in dit land.

We hebben reeds veel hulp gehad van liefdevolle mensen en onze strijd tegen deze corruptie wordt nu goed aangepakt dankzij zeer goede advocaten. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat alle schade is opgelost.

De waarheid moet nu naar buiten komen en ik wil mijn huis behouden zoals het al 4 generaties van mijn familie is geweest. Wij wonen hier sinds 1996, ik als kind sinds 1978, en niemand heeft het recht ons dit aan te toen of welk ander gezin dan ook. Niemand heeft het recht om dit steeds opnieuw te proberen terwijl lokale overheid en politie toekijken.

We werken allebei hard om ons gezin te beschermen en een nieuw bestaan op te bouwen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Er zijn oplossingen gekomen en er komen nog veel meer oplossingen.

Er volgen nog veel meer zittingen welke zich o.a. zullen focussen op alle aangiften die politie op de plank heeft laten liggen en de lokale overheid met hun voormalige burgemeester en de “zogenaamde” hulpverlening. Zelfs door de advocaat-generaal van het OM in Arnhem is gevraagd, aan onze advocaat, om maar bepaalde stukken niet aan ons te laten lezen. Wat voor rechtssysteem is dat als je monddood wordt gemaakt? 

Corruptie en vriendjespolitiek zijn aan te vechten maar je moet een hele lange adem hebben. Hulp van de samenleving is daarbij hard nodig. Van onze overheid moesten wij het tot op heden niet hebben. We proberen nu ons leven op te bouwen zoals het de bedoeling was. We zijn iedereen dankbaar die ons hierin steunt en helpt. En dank aan een ieder die in ieder geval de moeite heeft genomen om ons verhaal te lezen en vooral te verspreiden. Indien mogelijk zullen wij steeds meer naar buiten gaan brengen. We zijn dan ook nog niet klaar met de lopende zaken.

Zelfs de nieuwe Burgemeester Besselink ( PVDA ) doet niets, ondanks haar belofte om ons verhaal te onderzoeken en met een inhoudelijke reactie daarop terug te komen. Er is nooit meer een antwoord gekomen op het beloofde onderzoek.

Binnenkort meer nieuws over de falende hulpverlening van Slachtofferhulp Doetinchem en het Sociaal Team van de gemeente Bronckorst. Robbert Visschers, onze steun en toeverlaat samen met Diana Nijland, nog nooit zijn ze zo eerlijk geweest! Wat is onze "hulpvraag" die al ruim 3 jaar wordt gesteld ? Onze advocaat moet er tussen uit en dan pas is de gemeente Bronckhorst bereidt om ons te "helpen".

Help ons dit verhaal zoveel mogelijk te delen. De schade die deze mensen hebben aangericht is enorm. En hoewel wij heel erg ons best doen is alle hulp nog steeds welkom.

Wordt vervolgd.....

Volg ons op &